AVbouwplannen maakt onderdeel uit van het architectenplatform XOOMlab.

Op de bedrijfsvloer participeren 10 kleinere architectenbureaus, bouwkundig adviesbureaus, een stedenbouwkundige en een gebiedsontwikkelaar in dit platform.

Door middel van samenwerking en kennisdelen wordt ondernomen in gemeenschappelijke projecten. Daardoor is de expertise en de slagkracht van het collectief groter dan de som van de delen. Naast reguliere -traditonele- bouwprocessen, is Xoomlab sterk gericht op nieuwe planontwikkleingsvormen. Zij initieert als collectief ontwikkellingen zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, Collectief Zakelijk Opdrachtgeverschap en ontwikkeling van Middenhuur door het actief zoeken naar participanten en financierders. Hierin wordt zo nodig ook de politiek betrokken. 

Kijk ook eens op XOOMlab.nl, daar is te zien wat er allemaal aan activiteiten zijn.