AVbouwplannen heeft uit ervaring geleerd dat gedurende een ontwerpproces, betrokkenheid van een creatief bouwkundige toegevoegde waarde heeft. Zodra de eerste ontwerpprincipes bekend zijn, kan kennis van regelgeving en bouwkundige know-how het proces richting geven en ontsporingen voorkomen. Input van bouwkostenraming, constructieve kennis en uitvoeringsmogelijkheden zijn van belang voor het succes van het uiteindelijke ontwerp. AVbouwplannen onderscheid zich als bouwkundige door een sterk ontwikkelde affiniteit met architectuur. kijk ook even bij particulieren - nieuwbouw

Om vrij te kunnen ontwerpen, zijn architecten en assistent-ontwerpers noodgedwongen minder gericht op bovenstaande gezichtspunten. Door deze taken juist bij AVbouwplannen onder te brengen, kan een interessant proces ontstaan dat het uiteindelijke ontwerp en uitvoerbaarheid ten goede komt. AVbouwplannen heeft reeds vele malen deze taak met succes vervult. Wij nodigen u uit in een gesprek eens van gedachten te wisselen en te onderzoeken of dit voor uw ontwerpproces voordelen oplevert.

De voorkennis uit de ontwerpfase kan AVbouwplannen goed inzetten om het vervolgtraject optimaal te managen of uit te werken. Hiermee kan AVbouwplannen voorkomen dat verkeerde bouwkundige beslissingen het ontwerp schaden.